Rozkład dnia

Rozkład dnia w grupie „Papużki”

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Grupa łączona.

8.00-8.30 Zabawy integrujące grupę. Zabawy ogólnorozwojowe w małych grupach (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę).

8.30-8.45 Zabawy poranne w formie zadaniowej lub zabawowej, dyscyplinowanie grupy, wspomaganie rozwoju dzieci w sferze ruchowej.

8.45-8.50 Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.00-9.30 Śniadanie - wyrabianie nawyku zdrowego komponowania i kulturalnego spożywania posiłków.

9.30-9.40 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do zajęć.

9.40-10.10 Zajęcia dydaktyczne - realizacja zajęć edukacyjnych z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

10.10-10.30 Zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomaganiarozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, matematycznej i językowej.

10.30-11.00 Zabawy swobodne w sali

11.00-11.30 Zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomaganiarozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, matematycznej i językowej.

11.30-12.20 Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Zabawy ruchowe, zabawy swobodne na świeżym powietrzu.

12.20-12.30 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12.30-13.00 Obiad. Wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania posiłków.

13.00-13.30 Bajkoterapia, słuchanie opowiadań i bajek, zabawy relaksacyjne, wyciszające.

13.30-14.00 Praca indywidualna i grupowa z dziećmi - zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka.

14.00-14.35 Zabawy integrujące, gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne.

14.35-14.50 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie dopodwieczorku.

14.50-15.10 Podwieczorek - wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.

15.10-16.00 Zabawy swobodne, tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywnościdzieci w sali i na świeżym powietrzu, praca indywidualna.

16.00-18.00 Zabawy swobodne. Grupy łaczone.