Rozkład dnia

Rozkład dnia w grupie „Papużki”

7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Indywidualne konsultacje z rodzicami.

8:00 – 8:30 Zabawy integrujące grupę. Zabawy ogólnorozwojowe w małych grupach, np. rozwijające percepcje słuchową, wzrokową .

8:30 – 8:45 Ćwiczenia poranne w formie zabawowej  lub zadaniowej; dyscyplinowanie grupy, wspomaganie rozwoju dzieci w sferze ruchowej.

8:45-09:00 Przygotowanie do śniadania  -czynności porządkowe ,higieniczne i samoobsługowe w łazience.       

9:00 – 9:30 Śniadanie – wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

9:30– 9:40 Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do zajęć.

9:40 – 10:10 Zajęcia dydaktyczne - realizacja zajęć edukacyjnych z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

10:10 – 10:30 Zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej.

10:30 – 11:00 Zabawy swobodne w sali.

11:00 – 11:30 Zajęcia dydaktyczne - realizacja zajęć edukacyjnych z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

11:30 – 12:15 Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Zabawy ruchowe, sportowe, swobodne na powietrzu, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub na boisku.

12:15 – 12:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno – porządkowe.

12:30 – 13:00 Obiad – wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

13:00 – 13:30 Bajkoterapia – słuchanie opowiadań i bajek, zabawy uspokajające i relaksacyjne. Praca wyrównawcza z dziećmi wykazującymi określone trudności edukacyjne, bądź rozwijająca ich talenty i zainteresowania

13:30 -14:00 Praca indywidualna i grupowa z dziećmi – zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka.

14:00 – 14.30 Zabawy integrujące, gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, zabawy ruchowe, plastyczno- techniczne.

14.30– 14.50 Czynności higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku.

14.50 – 15:10  Podwieczorek, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturowych.

15:10 – 16:.00 Zabawy swobodne ,tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności  dzieci .Rozchodzenie się dzieci.

16:.00 – 18.00 Grupy łączone. Aktywność własna i zespołowa(gry i zabawy w sali).