Terminarz spotkań z rodzicami

Zebrania i dni otwarte - rok szkolny 2019/2020

09.09.2019r. - 17:30 zebranie ogólne z dyrektorem szkoły,

                     18:00 zebranie z wychowawcami,

                     19:00 zebranie Rady Rodziców

04.11.2019r. - 18:00 - 19:30 dzień otwarty

09.12.2019r. - 18:00 - 19:30 dzień otwarty

20.01.2020r. - 18:00 podsumowanie I semestru, zebranie z wychowawcami

30.03.2020r. - 18:00 - 19:30 dzień otwarty

13.05.2020r. - 18:00 zebrania z wychowawcami, do 19:30 dzień otwarty