Rozkład dnia

Ramowy rozkład dania w grupie Rybki 5-latki

 

07:00 – 08:00 Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

08:00 – 09:00 Zabawy swobodne lub kierowane. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne. Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe. Czynności higieniczne.

09:00 – 09:20 Śniadanie – kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego przygotowania i kulturalnego spożywania posiłków.

09:20 – 09:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć.

09:30 – 10:30 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności, dostosowanych do możliwości dzieci.

10: 30 – 11:15 Realizacja wybranych treści programowych, tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój indywidualnych cech dziecka.

11:15 – 12:20 Pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe z użyciem sprzętów terenowych, zabawy rozwijające wyobraźnię, bezpieczne korzystanie ze sprzętów.

12:20 – 12:30 Czynności higieniczne przed posiłkiem.

12:30 – 13:00 Obiad kształtowanie nawyku prawidłowego posługiwanie się sztućcami, używanie zwrotów grzecznościowych.

13: 00 – 13:30 Czynności higieniczne, odpoczynek poobiedni, zajęcia relaksacyjne, słuchanie czytanych bajek, opowiadań słuchowisk bądź muzyki relaksacyjnej.

13:30 – 14:50 Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, utrwalanie wiadomości, dokańczanie zadań rozpoczętych przed południem, zabawy ze śpiewem, przygotowanie do podwieczorku.

14:00 – 15:10 Podwieczorek. Utrwalenie nawyków zdrowego żywienia, dbanie o spożywanie odpowiedniej ilości warzyw i owoców

15:10 – 17:00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Aktywność własna i zespołowa. Praca indywidualna. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami.

17: 00 – 18:00 Zabawy swobodne – grupy łączone.