Rozkład dnia

Rozkład dnia:

 

7.00 – 8.15        Dzień dobry w przedszkolu. Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach     zainteresowań.

8.15 – 8.30        Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe; kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych.

8.30 – 9.00        Śniadanie - kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.

9.00 – 9.30        Czynności higieniczne po posiłku, przygotowanie do zajęć.

9.30 – 9.45        Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.

9.45 – 10.15      Zajęcia edukacyjne realizowane w oparciu o podstawę programową.

10.15 – 10.45    Zabawy swobodne.

10.45 – 11,45    Spacery, wycieczki  (obserwacje przyrodnicze), zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali.

11.45 – 12.00    Przygotowanie do obiadu - czynności samoobsługowe; kształtowanie nawykow    higienicznych i kulturalnych.

12.00 – 12.30    Obiad - zwracanie uwagi na samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku oraz prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12.30 – 12.45    Przygotowanie do odpoczynku – kształtowanie czynności samoobsługowych.

12.45 – 14.15    Odpoczynek – słuchanie czytanych bajek, słuchowisk lub muzyki relaksacyjnej.

14.15 – 14.30    Przygotowanie do podwieczorku - czynności samoobsługowe.

14.30 – 14.50    Podwieczorek - zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

14.50 – 16.00    Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Aktywność własna i zespołowa (gry i zabawy w sali). Rozchodzenie się dzieci.

16.00 – 18.00    Zabawy swobodne - grupy łączone.