Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci - grupy łączone. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dzieci.

8.00 – 8.30 Zabawy swobodne lub kierowane. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne.

8.30 – 8.50 Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.

8.50 – 9.00 Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczne i samoobsługowe.

9.00 – 9.20 Śniadanie - kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.

9.20 – 9.30 Przygotowania do zajęć.

9.30 – 10.30 Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze: realizacja zadań edukacyjnych w oparciu o podstawę programową.

10.30 – 11.15 Zabawy swobodne.

11.15 – 12.15 Pobyt na świeżym powietrzu. Spacery, obserwacje, gry i zabawy ruchowe.

12.15 – 12.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe przed obiadem.

12.30 – 13.00 Obiad - kształtowanie nawyków zdrowego żywienia, prawidłowego posługiwania się sztućcami, używania zwrotów grzecznościowych

13.00 – 13.30 Odpoczynek poobiedni - zajęcia wyciszające i relaksacyjne, słuchanie czytanych bajek, opowiadań, słuchowisk, bądź muzyki relaksacyjnej.

13.30 – 14.50 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu. Utrwalenie wiadomości, dokończenie zadań rozpoczętych przed południem. Zabawy ze śpiewem, zabawy ruchowe.

14.50 – 15.10 Podwieczorek - utrwalenie nawyków zdrowego żywienia. Dbanie o spożywanie odpowiedniej ilości warzyw i owoców.

15.10 – 17.00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Aktywność własna i zespołowa. Praca indywidualna

17.00 – 18.00 Zabawy swobodne - grupy łączone.