Konto Rady Rodziców

 

Wpłat na rzecz Rady Rodziców dokonywać można gotówką w sekretariacie lub przelewem na konto:
 
Rada Rodziców ZSP w Okuniewie
05-079 Okuniew
ul. Szkolna 4
Bank Spółdzielczy w Halinowie
17 8019 0000 2005 8005 1806 0001
Z dopiskiem imię i nazwisko dziecka + klasa lub grupa przedszkolna
 

Zachęcamy Rodziców do wsparcia finansowego i nie tylko :)