O nas

        Papużki to wesoła grupa dzieci 6-letnich, wśród których jest 10 dziewczynek i 7 chłopców. W przedszkolu dzieci uczą się zasad współżycia w grupie, samodzielności, dbania o porządek w sali oraz pogłębiają znajomości poprzez wspólną naukę i zabawę. Podczas zajęć przedszkolaki uczą się nowych wierszyków, piosenek, tańczą, dużo rysują, malują oraz lepią. Rozwijają także zdolności językowe i matematyczne wkraczając w świat liter i liczb. W ten sposób przygotowują się do podjęcia nauki w szkole.

        Dzieci uczestniczą także w zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez p. Dominikę Szulim oraz religii prowadzonej przez p. Katarzynę Rzeplińską. Dużo radości sprawia dzieciom wspólna zabawa na przedszkolnym placu zabaw, w lasku i na boisku szkolnym, gdzie rozładowują pokłady energii.

          O miłą atmosferę w grupie, dobrą zabawę oraz bezpieczeństwo dzieci dba wychowawca grupy, p. Marta Orzechowska.