Młode Głowy

Szanowni Państwo

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu "Młode głowy Otwarcie o zdrowiu psychicznym", który jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską. W jego ramach, wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, realizowane jest, pierwsze na tę skalę, bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce.

MŁODE GŁOWY to oprócz badania również działania edukacyjne, które mają zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne młodych ludzi, wskazać bariery, z którymi na co dzień się mierzą i przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc.

Badanie ma charakter ilościowy i realizowane jest za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej wśród uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Wypełnienie ankiety przez ucznia zajmuje około 30 minut i odbywa się w obecności nauczyciela prowadzącego, którego zadaniem jest stworzenie warunków do anonimowego udziału ucznia w ankiecie. Uczniowie odpowiadają na pytania używając do tego komputerów znajdujących się w szkole.

W badaniu zadamy uczniom pytania dotyczące tego, co myślą o sobie, jak siebie oceniają, na ile potrafią korzystać ze wsparcia innych ludzi. Chcemy również znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest ogólna kondycja psychiczna młodzieży, co tak naprawdę na nią wpływa oraz jak uczniowie w Polsce radzą sobie ze stresem i płynącą ze świata zewnętrznego presją.

Do badania mogą przystąpić jedynie ci uczniowie, którzy dostarczą nauczycielowi pisemną zgodę rodziców na udział w badaniu.

 

Więcej szczegółów na stronie mlodeglowy.pl

Koordynatorami akcji jest Pani Urszula Woźnica - pedagog i pani Dorota Sadoch - psycholog.