1%
Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

"Stawiamy na wiedzę!

Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów"  

 


Wszystkie aktualne informacje dla szkoły i przedszkola znajdują się w zakładce INFORMACJE BIEŻĄCE 

Od dnia 23 lutego  2021r zmiany w zasadach bezpośredniej obsługi interesanta (zakładka: informacje bieżące)


 SZANOWNI PAŃSTWO

Od poniedziałku, 18 stycznia 2021r., uczniowie klas 1 -3 wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. 

Wszystkie informacje zostaną przekazane Rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego.

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 12 lutego 2021r., do dnia 28 lutego uczniowie klas 4 - 8 będą realizowali zajęcia nadal w formie zdalnej.

Nauczyciele i uczniowie spotykają się na platformie Microsoft Teams. Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku elektronicznym, z zastosowaniem narzędzi informatycznych umożliwiających połączenie się z uczniami: Microsoft Teams oraz dziennik elektroniczny.

Uczniowie łączą się z nauczycielem w godzinach trwania zajęć. Lekcje trwają 45 minut. Każdy powinien mieć sprawny mikrofon i kamerę.

Przypominam jednocześnie, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wyjaśniamy, że:
„2b. Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.

 

Dyrektor ZSP w Okuniewie

Wioletta Ceglińska


 

 

Aktualności