Wojtek i jego wycinanki

Fantazja w wyszukiwaniu wzorów, cierpliwość i dokładność ich wycinania...
I oto jest galeria, własna, autorska... 

Autor: p.M.Michalak