Grupa Pingwinków na spacerze w parku

W październikowy wtorek dzieci z grupy „Pingwinków” wyruszyły do pobliskiego parku obserwować zmiany, jakie zaszły wraz z nadejściem nowej pory roku - Jesieni. W tym dniu pogoda była wyjątkowa piękna. Przedszkolaki bezpośrednio obcowały z przyrodą. Rozpoznawały rodzaje drzew po liściach i owocach. Zbierały jesienne skarby, króre ozdobiły kącik przyrodniczy oraz posłużyły do różnorodnych prac plastycznych, zabaw rytmicznych i matematycznych.

Autor: A. Wąsowska