Dla dzieci z Madagaskaru

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie, w skład którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum w listopadzie 2006 r. rozpoczęli stałą pomoc dzieciom z misji Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi na Madagaskarze, gdzie od kilkunastu lat pracuje s. Władysława Piróg. Co miesiąc dzieci i młodzież zbierają pieniądze i za pośrednictwem wychowawców przekazują je Małgorzacie Dubińskiej, która jest koordynatorem akcji w szkole. Nasza pomoc finansowa kierowana była na najpotrzebniejsze rzeczy, przede wszystkim lekarstwa, żywność – głównie ryż, który jest podstawą tamtejszych posiłków.

W październiku 2008 r. przybyła do naszej szkoły s. Władzia. Opowiadała dzieciom i młodzieży o swej codziennej pracy na misji oraz o smutnej często rzeczywistości malgaskich dzieci. 

Od dwóch lat nasi uczniowie opiekują się Charline – jedną z malgaskich dziewczynek. Dzięki naszej pomocy finansowej dla Charline s. Władysława zapłaciła za jej pobyt w szkole, kupiła ubrania dla Charline i jej młodszej siostry Josiane.

Dzięki współpracy szkoły z miejscową parafią Chór Parafialny organizuje koncerty charytatywne na rzecz dzieci z Madagaskaru. Koncerty odbywają się nie tylko w Okuniewskiej świątyni, ale także w ościennych parafiach – Halinowie, Zabrańcu, Długiej Kościelnej.

 Kwota, którą udało nam się zebrać wspólnymi siłami od listopada 2006 r. do dziś to 18 606,97 zł.

 Dziękuję naszym siostrom katechetkom – s. Dorocie Ostolskiej i s. Barbarze Smorul, dzięki którym pieniążki na bieżąco trafiają do Warszawy, a stamtąd na Madagaskar.

„Jedynie prawdziwy człowiek

Zauważy potrzeby innego człowieka

Jedynie człowiek wielkiego serca

Wyciągnie doń pomocną dłoń”

te słowa cytowała s. Władysława Piróg podczas pobytu w Okuniewie w październiku 2008 roku.

Wszystkim DARCZYŃCOM w imieniu s. Władzi składam serdeczne podziękowania.

Małgorzata Dubińska