Podziękowania dla p. W. Wysockiego i p. T. Orzechowskiego