Apel Samorządu Uczniowskiego z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole krótki apel. W imieniu wszystkich uczniów złożono życzenia nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Ogłoszono także wyniki konkursu zorganizowanego z okazji DEN. W kategorii najbardziej lubiany i wesoły nauczyciel tryumfowała pani Katarzyna Noszczak, natomiast najbardziej wymagającym nauczycielem ogłoszono panią Beatę Magdziarz. Padło wiele ciepłych  i miłych dla wszystkich słów. Oby takich dni w naszej szkole było jak najwięcej, czego życzymy wszystkim UCZNIOM i NAUCZYCIELOM.

Autor: Katarzyna Knapik - opiekun Samorządu Uczniowskiego